Elias Bergström, 17 år, Kristianstad
Agnes Nilsson, 18 år, Lund

Låt er tacksamhet flöda över. Så skriver Paulus till de kristna i Kolosse – men också till oss idag. Detta vill Insidan göra praktik av. Därför ombads två ungdomar, Elias Bergström och Agnes Nilsson, att genomföra ett tacksamhetsexperiment. Häng med på deras resa genom en månad av tacksamhet! 

Insidans tacksamhetsexperiment gick ut på att deltagarna skulle skriva ner tre saker de tackade Gud för varje dag, samt säga ett tydligt tack till en särskild person varje dag. Detta skulle göras under en månads tid. 

Tankar och förväntningar inför experimentet

Innan experimentet påbörjades berättade båda deltagarna att de i sin vardag försöker komma ihåg att uttrycka tacksamhet till andra,

men att det skulle kunna ske oftare. Agnes lyfte även att tacksamheten till Gud skulle kunna bli större.
– Det kan vara enkelt att tacka en fysisk person, men desto svårare att komma ihåg att tacka Gud. Men han är ju trots allt skaparen och är värdig alla mina tack, egentligen mer än någon annan.
Både Agnes och Elias hade förhoppningar om att experimentet skulle förändra något i deras tillvaro. Agnes hoppades få upptäcka hur mycket det finns att vara tacksam över, samt bli mer positiv och börja uppskatta de små sakerna i livet. Elias lyfte en potentiell utmaning:
– Det kommer bli intressant att se hur det känns att “tvingas” vara tacksam då man har en dålig dag eller inte mår så bra.

Under experimentets gång

Vid experimentets början valde båda deltagarna att börja skriva ner sina tackämnen som anteckningar i mobilen. De försökte tacka Gud för olika saker varje dag, men hade också vissa tackämnen som återkom flera gånger. Detsamma gällde personer att tacka. Vissa personer tackades vid flera tillfällen under experimentets gång. 

Tankar och reflektioner efteråt

Hur var det att delta i experimentet?
Elias:
– Det var väldigt roligt att delta i experimentet! Det var nyttigt eftersom det fick mig att inse hur många saker jag har fått och får i livet. Saker som jag borde vara mer tacksam över. Det var utmanande vissa stunder, och det var inte det lättaste att “tvingas” vara tacksam när jag inte ville eller inte kände att jag hade något att tacka för. Men jag insåg också att det alltid finns något att vara tacksam över, och att tacksamheten gör det lättare att vara på bra humör. 

Jag skulle lista tre saker varje dag, men de flesta dagar ville jag lägga till fler saker bara för att jag kunde.

Agnes:
– Att vara med i experimentet tyckte jag var roligt därför att jag fick sätta på mig ett par andra glasögon att se dagen med. Det kanske låter jobbigt, men jag tyckte att det var väldigt givande. 

Upplever ni att Gud gjorde något i era liv genom experimentet?
Agnes:
– Jag upplevde att Gud gjorde mycket i mitt liv under experimentet. Först och främst hade jag alltid saker att tacka för, även om det var en sämre dag. Jag skulle lista tre saker varje dag, men de flesta dagar ville jag lägga till fler saker bara för att jag kunde. Det kommer låta djupt, men experimentet fick mig att uppskatta livet och alla dess upp- och nedgångar ännu mer, eftersom Gud alltid är där och är verksam. Det kändes även som att min relation till honom förbättrades under tiden jag genomförde experimentet. Ungefär som att jag kom honom närmare. 

Elias:
– Absolut! Experimentet hjälpte mig med mitt böneliv. När jag fick in rutin på att skriva ner tackämnena blev det även lättare att få in en bönerutin. Efter att jag hade skrivit ner de tre tackämnena fortsatte jag med att be och läsa Bibeln. 

Vad tar du med dig från experimentet?
Agnes:
– Jag tar med mig det jag hoppades få med mig från början, att det alltid finns något att tacka för och att jag borde uppskatta de små sakerna i livet. Detta vill jag även skicka med alla er som läser: om man tittar noga så kommer man se att det alltid finns mycket att tacka för, både till fysiska personer och till Gud. Tacksamhet är sjukt viktigt. Gå därför ut och visa det. Om någon har gjort något för en som man verkligen uppskattar, säg det till den personen! Håll inte inne på tacksamheten utan dela den med andra. Det kan göra någons dag. 

Några sista ord till läsarna?
Elias:
– Testa detta själv! Det är nyttigt och en rolig utmaning. Det tar varken mycket tid eller kraft och du kan bara vinna på det!

Foto: Unsplash.com
DELA
Föregående artikelMitt gigantiska bekräftelsebehov
Nästa artikelLäs Bibeln med Amandus och Obben