Att gå bibelskola rustar för livet, därför att Bibeln hjälper oss att förstå både oss själva och Gud och sätter oss i närkontakt med Jesus. Insidan fick ett samtal med bibelskolelärarna Daniel Engelbrekt och Daniel Lyckander.

(obs! ljudfilen innehåller en kortare version av denna artikel, som också finns i den tryckta tidningen)

 

Varför ska man gå bibelskola?

– Genom att läsa och studera Bibeln fattar man meningen med sitt liv. Det finns en skapande kraft i ordet, därför att Gud är närvarande där. Under året på bibelskola får man bibelordet till sig på en massa olika sätt, i olika former och ur olika perspektiv. Det kristna livet är dessutom inget ensamprojekt utan något vi gör gemensamt. Vi kan sätta oss på avstånd och läsa en bok och tänka själva, men när vi gör det tillsammans med andra förstår vi mer om Gud. Dessutom får vi det betalt i Sverige. I andra kulturer får man spara pengar i flera år för att ha råd att gå bibelskola. Jag har aldrig träffat någon som inte tycker det var värt det och det kan man ju bara säga om man har gjort det.

– Det handlar om hur djupt rötterna ska gå ner. Undervisningen här ska bära en vidare och rusta för studietid och arbetsliv, där det blir andra typer av intellektuella utmaningar än på högstadiet. Där möter man andra som har en helt motsatt världsbild och livsstil men som kan hantera livet ändå. Då kan de enkla söndagsskolesvaren kännas rätt tunna och man kan tolka det som att kristen tro inte håller. Men efter ett år på bibelskola där man tillåts pröva grejer mer grundläggande och få djupare rötter, då kan man stå pall och behöver inte skämmas för sin tro.

Vad gör Bibeln med eleverna?

– Det som var ett borde blir i stället en glädje för dem. Man får upptäcka hur gemenskapen med Gud blir något naturligt. Precis som mat, vila och gemenskap med vänner är en naturlig del av livet så blir också Jesus det. Därför väljer en del en annan livsinriktning eller bryter med mönster i sitt liv – man omvärderar sitt liv. En del känner sig mer trygga, får bättre självkänsla och självförtroende. Andra upplever sig som mer positiva, många börjar reflektera som de aldrig gjort innan. 

Det är häftigt att se elever läsa en gammal text från GT och hur de får uppleva hur den tar tag dem och ger mer förståelse för vad som händer både i samhället och i dem själva. En del känner att de kan mindre när de åker här ifrån än när de kom hit. Det är ju inte för att de kan mindre, men de har gläntat på en dörr till en helt ny värld.

– De flesta som läser Harry Potter vill inte bli Harry Potter. Men om man läser Bibeln så blir det ofta så att man vill ha med Jesus att göra. Och att man kan komma till den slutsatsen utifrån att läsa en bok, det säger något. Att läsa Bibeln handlar ytterst sett om en person – Jesus Kristus. Han är närvarande och vi får lära känna honom. Det är ju han som förändrar oss när vi studerar Bibeln, till att bli mer som han är. Och i det mötet märker man att man är en bit ifrån det idealet… Man behöver göra nya val och man behöver hans nåd.

Vi ska också diskutera texten, låta den bearbeta oss, be över innehållet och låta det bli en del av våra liv. Därför är det perfekt med bibelskola.

Behöver Bibeln verkligen studeras?

– John Stott har sagt att därför att bibeltexterna är skrivna av två författare krävs de två olika sätt att läsa dem.. Dels är de skrivna av den helige Ande och därför måste vi närma oss dem på knä, i vördnad. Men texterna är också skrivna av människor som skriver utifrån sina kulturella situationer – och då kräver det en viss förståelse: vem var personen, till vem skrevs det, vilket var ärendet och miljön? Detta kräver lite mer arbete och därför ska vi också läsa bibeln vid skrivbordet. Så vi ska läsa både med lyfta händer i tillbedjan och med pennan hand. Det finns en skapande kraft i bibelordet som går bortom vårt förstånd. Men där finns också något som går att begripa, så vi kan säga något om vem Gud är. Och då krävs studier.

Samtidigt är Bibeln är inte en svårtillgänglig bok. Visst finns det svåra ställen, men det svåra med Bibeln är inte att den är svår att begripa utan att den utmanar. Den gör att vi inser att det finns behov av förändring. Många böcker man läser i skolan är mycket svårare – men Bibeln är mer närgången.

– Förr i tiden sa man att vi ska ”bruka Guds ord” och idag översätter vid det med att läsa – men då missar vi hälften. Vi ska också diskutera texten, låta den bearbeta oss, be över innehållet och låta det bli en del av våra liv. Därför är det perfekt med bibelskola.

Är bibelskola något för alla?

– Ja! Det är många olika sorters människor går bibelskola: både de som älskar att studera, de med läs- och skrivsvårigheter och de som är mer praktiskt lagda. De har också olika erfarenhetsnivå, en del kan mycket och andra har precis lärt känna Jesus. Men bibelordet möter dem alla.