Det är en småkylig, molnig höstdag när jag besöker Apologia på deras kontor i Stockholm. Jag träffar Martin Helgesson, och vi börjar prata om vad Apologia är, vad de gör och varför apologetik är så viktigt. 

Martin Helgesson, Apologia

Apologia är en organisation som vill hjälpa församlingar och alla kristna i Sverige att bli bättre på apologetik och på det sättet bli säkrare i sin tro. Bland annat föreläser de, håller utbildningar och ger ut böcker. Apologia tycker att det behövs mer apologetiskt tänk i Sverige.

Kristna blev lite tagna på sängen av att man på 1700-talet började ifrågasätta kristen tro. Kristna var inte vana vid att försvara sin tro, och vi behöver fortfarande bli mycket bättre på det. Det vill vi ändra på, säger Martin Helgesson.

Sverige i dag

Vad är apologetik?

Ordet kommer från det grekiska ordet “apologia” som betyder försvara. Apologetik handlar om att försvara och förklara kristen tro – att samla bevis och argument som pekar på att kristen tro är sanningen.

Efterhand som Sverige blivit ett mer och mer sekulariserat land tycker fler och fler att tro är en privatsak och något som man inte ska prata om med andra. Många tänker också att det inte går att bevisa något om Gud eller religion. Apologia hjälper kristna att återupptäcka de många argument som finns för att Bibeln är sann, att Gud finns och att Jesus levt, dött och uppstått. Apologia vill hjälpa kristna att inte tro blint, utan stå på en stabil grund.

“När vi kristna lär oss argumentera för kristendom, då blir vi också mycket säkrare i vår tro”

När vi kristna lär oss argumentera för kristendom, blir vi också mycket säkrare i vår tro, säger Martin. Vi tror inte på en abstrakt Gud utan vet att Jesus har blivit kött och blod. Och att man är kristen innebär inte att man är mindre smart, utan det finns goda skäl att vara kristen.

För att undvika tvivel

Apologia tror att alla kristna behöver lära sig att tänka apologetiskt. Som kristen är det lätt att tvivla men apologetik hjälper oss att stå fast i tron. Och Apologia tycker det är viktigt att lära sig apologetik tidigt. När man flyttar hemifrån, och kanske börjar på högskolan, kommer man möta många som inte är kristna. Ofta är kurslitteratur och föreläsare negativa till kristendom. Känner man då inte till alla goda skäl till varför kristendomen är sann, är det lätt att börja tvivla.

Distanskurser och konferenser

För att hjälpa kristna att bli bättre på att försvara sin tro ger Apologia ut böcker, har en podd och håller distanskurser.

Jag vill särskilt rekommendera distanskurserna. De går över en termin och man tittar på en filmad föreläsning som är 45-60 minuter och har sedan diskussion med mig och kurskamrater i ett forum på internet. Och så har vi en konferens där alla kursdeltagare träffas. Vi har också en konferens som heter Uppdrag: Guds Rike där vi är med och håller i apologetikspåret.

Varför finns ondska?

De vanligaste frågorna Apologia får höra handlar om Guds existens, meningen med livet och ondskans problem, alltså om det finns en god Gud, varför finns då ondskan?

Både kristna och ateister funderar på de frågorna. Kristna kan också undra hur Gud kan tillåta ondska. Vi vill hjälpa kristna att svara på de frågorna, och det finns bra svar på dem. Många smarta människor har funderat på de frågorna i 2 000 år. Om vi har svar på de frågorna är vi också bättre rustade att möta tvivel.

Tro vs. tänkande

Ibland är det lätt att tro att om man är kristen och tror på Gud går det inte att kombinera med intellektuellt tänkande, så jag frågar Martin: “Går det att kombinera tänkande och tro?”

Ja! Två eller tre av årets nobelpristagare är kristna och det finns många forskare som är kristna.

Till sist frågar jag om Martin tror att det kan bli för mycket apologetik i våra kyrkor.

Apologetik är på många sätt ett perspektiv, ett tankesätt, med målet att övertyga människor, både intellektuellt och emotionellt. Och det är svårt att tänka sig någon som har för mycket övertygelse.

När jag lämnar Apologias kontor har molntäcket spruckit upp och några solstrålar smyger sig ner till den smala gatan utanför byggnaden. Jag känner mig stärkt av att det finns människor som lägger ner så mycket energi på att hjälpa kristna i Sverige och ser fram emot att lära mig mer om apologetik.