När Erik tagit studenten flyttade han till ett kollektiv – i Mellanöstern. Målet var att berätta om Jesus för de muslimer han mötte. För dessa muslimer kan beslutet att bli kristen kosta dem allt.

Ända sedan Erik* för första gången hörde arabiska har han varit förtjust i språket. På högstadiet memorerade han arabiska uttryck för att imponera och skapa en koppling till dem som talade språket. Erik är kristen och i takt med att tron blev allt viktigare för honom föddes en längtan efter att dela den med just araber. Att många araber i dag bor i Sverige såg Erik som en möjlighet att nå ut med evangeliet till ett folk som annars är svårt att missionera för. Han uppskattade att samtala om tron med just araber och märkte att de ofta var mer öppna för den sortens samtal än andra.

Från Sverige till Mellanöstern

Missionen på hemmaplan gav mersmak. Eriks kärlek för muslimer drev honom till att lämna familj och vänner i Sverige för att bo i ett land i Mellanöstern. Under ett års tid levde han i ett kollektiv där och träffade dagligen muslimer som han delade evangeliet med. I landet där Erik bodde är det inte olagligt att kalla sig kristen. Faktum är att de som kallar sig kristna kan klara sig rätt bra. De får av staten lov att ha en kyrkobyggnad, fira gudstjänst och på andra sätt uttrycka sin kristna tro – trots att i stort sett alla är muslimer. Problemet är huvudsakligen inte att kalla sig kristen, utan att lämna islam. Den som väljer att ta steget och konvertera från den muslimska tron riskerar negativa konsekvenser, framförallt från sin egen familj.

Det kostar allt

I Lukas 14:25-34 (läs i din bibel!) talar Jesus om vad det kostar att följa honom. Jesus uppmanar den som vill följa honom att räkna på vad det kostar innan man fattar beslutet. För några av dem som blir kristna i Mellanöstern är Jesus ord oerhört påtagliga. Att lämna den muslimska tron kan innebära allt från social utfrysning och att inte anses vara del av familjen, till att bli mördad. Förföljelsen kan ske av främlingar, men framförallt sker den av den egna familjen och dem som står en nära.

De överväger noga om kristen tro verkligen stämmer, för de vet att valet att följa Jesus kostar allt

Ännu allvarligare blir detta i ljuset av att familjen har en väldigt viktig roll i samhället i Mellanöstern. För en tjugoåring innebär det till exempel att sätta hela sin ekonomi på spel eftersom familjen är den ekonomiska tryggheten. För många tar det därför lång tid innan de beslutar sig för att bli kristna. De överväger noga om kristen tro verkligen stämmer, för de vet att valet att följa Jesus kostar allt. En del vågar inte berätta för sina familjer om sin tro på Jesus, av fruktan för konsekvenserna.

Eriks vänner

Erik berättar om en vän som i många år velat följa Jesus men som på grund av rädsla för konsekvenserna inte vågar berätta för vänner och familj. En annan vän är frispråkig i sin tro, och har berättat för sina föräldrar som bor i ett annat land än han själv. Föräldrarna valde ändå, tack och lov, att fortsätta hålla kontakten med honom trots hans beslut att bli kristen. En tredje vän kom en dag väldigt bekymrad till Erik. Hela hans familj har blivit kristen, men dagen innan hade hans farbror hotat hans pappa och skadat hans revben och hand. 

Be för dem som kommer till tro på Jesus

Att ta steget och följa Jesus kostar mer i Mellanöstern än i Sverige. Erik uppmanar oss därför att be för dem som måste ge upp familj och vänner för Jesus. Han poängterar också att många av dem som kommer från Mellanöstern till Sverige och upptäcker kristen tro står inför samma situation. Som kristna är vi kallade till att frimodigt vittna om Jesus för dessa människor, älska dem och stötta dem i beslutet som för dem kan kosta allt.

*Erik heter egentligen något annat. Namnet är ändrat av säkerhetsskäl.