I Sverige är det vanligt att inte ta den onda delen av andligheten på allvar. För hur ofta pratar vi egentligen om denna? På olika sätt har Gertrud Storsjö stött på den onda andevärlden och förstått att den är aktuell idag. Insidans redaktion sökte upp henne för en intervju. 

10 år gammal, på 50-talet, flyttade Gertrud från Österbotten i Finland till Sverige med sin mamma och bror. De bosatte sig utanför Uppsala. Fattigdomen och bristen de hade upplevt i krigets Finland ersattes av en tillvaro av vad Gertrud benämner som lyx. Samtidigt bar hon på en annan rikedom, nämligen sin tro på Jesus. I Gertruds skola i Finland hade hon i första klass fått höra evangeliet för första gången – något som berörde djupt och formade en glädje för Jesus i hennes hjärta.

Förbannad av en satanist

Gertruds första möte med det onda kom plötsligt. Hon var som ung med på ett bönemöte då en man bad om hjälp, eftersom han verkade ha blivit besatt av en ond ande. Gertrud närmade sig chockat mannen och upplevde något ont och kallt. Deltagarna från mötet bad för honom och det onda tycktes försvinna och mannen mådde snart bättre. Detta första möte med den onda andevärlden skulle dock inte bli hennes sista.

De vet att Jesus är starkare

I 35-årsåldern gjorde Gertrud som missionär resor till bland annat Bali i Indonesien. En gång kom en satanistpräst till deras bambuhydda för att förbanna missionärerna som bodde där, däribland Gertrud. Snart visade det sig att de hade blivit vilseförda till ett hotell som styrdes av satanister. En vecka därpå drabbades Gertrud och hennes vän av en allvarlig tropisk sjukdom. Tillsammans med andra liknande erfarenheter hade Gertrud förstått – den onda andliga världen existerar här och nu. 

Finns den onda andevärlden i Sverige?

Som många andra hade Gertrud tvivlat på att onda andemakter fanns i Sverige. Genom själavårdsundervisning i England blev hon fördjupad i hur själavård kan hela från onda andar. Hon började brinna för att förstå mer och kunna hjälpa människor att befrias i Jesus namn. “Många menar att onda andemakter inte finns, eller att om de finns så finns de bara i Afrika och Asien, men inte här i Sverige eller i den kristna världen”, säger Gertrud. I och med sekulariseringen, alltså att människor har vänt sig från Gud, har fler människor introducerats till ockulta riter och New Age. I brist på tilliten till Gud söker många sig till metoder som är grundade på annan andlighet, vilket kan leda till att man fastnar. Enligt Gertrud är yoga ett exempel på detta. “Rörelserna är efterhärmningar av djurs rörelser och är designade för att människan ska få kontakt med den osynliga världen”, menar hon. Även om övningarna inte är menade att vara andliga, kan de således få den inverkan. 

Att som kristen bemöta onda andar

Men om det finns en ond verklighet, vad säger då Bibeln om onda andar? Gertrud ser till Jesus och hans apostlar. Vi kan läsa att de var fullt upptagna med att rädda människor från demoner. Samtidigt understryker Gertrud att vi inte ska leta efter onda andar, utan endast ingripa när vi möter en människa som är plågad. “Många kristna är rädda för demoner, men det behöver vi inte vara”, säger hon. “De är rädda för varje människa som har Jesus i sitt hjärta. De vet att han är starkare.” Oavsett vad en människa har mött eller gett sig in i, finns det själsligt helande i Jesus Kristus. En tröst finner Gertrud i Ordspråksboken 3:3-8 där det bland annat står: Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. Var inte vis i dina egna ögon, vörda Herren och undvik det onda. Det skall ge hälsa åt din kropp, kraft åt alla dess ben.

Bön 

Tack Jesus för att du vill komma med befrielse in i varje människas liv. Du har lovat att vara med oss alla dagar och i ditt namn finns den förlåtelse och frid vi längtar efter. Vi ber att du leder oss på rätta vägar och att vi får leva i ditt ljus. Amen.