Innan jag hinner ställa första frågan, föreslår Hans att vi ber tillsammans. I frimodighet och enkelhet ber han högt till Gud, om att Den Helige Ande ska vara med och välsigna stunden.

Därefter blir han ombedd att berätta kort om sig själv. Han har varit gift med Johanna i 23 år, de har tre barn tillsammans. Han kom till tro i tonåren, började läsa till präst och prästvigdes -94. Han har varit bibellärare och skolpräst och är just nu anställd som inspiratör för OAS-rörelsen. Under årens lopp har han haft många kristna förebilder som har uppmuntrat och lärt honom mycket. Hans menar att det har varit en enorm välsignelse att ha andliga vägledare och att alla, inte minst unga människor behöver upptäcka detta.

Jag blev väldigt omskakad av det kristna budskapet, för jag förstod att vi inte skulle komma fram till en kompromiss.

På vilket sätt är du idag en ledare för andra?

– En väldigt bra fråga… Dels är jag pappa, där är man kallad att vara ledare för sina barn. Sen ligger det i en prästtjänst, som är en kallelse från Gud att vara ledare för människor. Och även min tjänst i Oas-rörelsen, när jag kallas att förkunna i andra sammanhang så är det en form av vägledning för andra, ett ledarskap.

Vi backar tillbaka lite, du sa att du blev kristen i tonåren. Hur gick det till?

– Jag är inte uppvuxen i en kristen familj, men blev anmäld till ett konfirmationsläger av mina föräldrar. Jag kom dit med noll förväntningar. Men i min kontakt med kristen gemenskap växte en stark och djup längtan. Med den längtan startade min gemenskap med Kristi kropp. Jag blev väldigt omskakad av det kristna budskapet, för jag förstod att vi inte skulle komma fram till en kompromiss. När de talade om Jesu död och uppståndelse så kände jag att antingen stämmer det till 100 % (och då är jag en dåre om jag inte ta det till mig) eller stämmer det inte alls. Under de kommande två till tre åren hade jag många diskussioner och konfrontationer med mina verbala och intelligenta släktingar som inte hade en tro. Det var ingen plötslig omvändelseupplevelse, utan min tro blev succesivt starkare.

Hur blev du en ledare?

– Under konfirmationen fick jag en längtan efter Gud. Senare fick jag en längtan att vara ledare med en massa mindre rena motiv; att få synas, imponera på tjejer… Men sen märkte jag en djupare längtan i det, en kallelse från Gud. Jag märkte att det gav frukt, trots mina misslyckanden. Jag kände att jag fick välsignelse och jag växte.

Hur är Jesus en ledare för dig?

– Han är alltid där. Sen kan jag känna och förvänta det mer eller mindre. Han är alltid närvarande när jag söker honom, det är ett sätt som han är ledare för mig. Det handlar inte om att han ska vända sig till mig utan att jag ska vända mig till honom. Inte minst i Guds ord så talar han ut till mig. Han visar mig hur han är och hur han vill att jag ska vara i efterföljd genom andens frukter; kärlek, glädje tålamod osv…

Gud har alltid en A-plan utifrån var vi är just nu.

Många ungdomar pratar och funderar över deras liv och Guds ledning. Tror du det finns en specifik plan för varje enskild människas liv?

– Vi kommer inte se och förstå fullt ut förrän vi kommer till himlen, det måste vi vara på det klara med. Gud står ovanför tiden. Alla mina dagar fanns i hans bok, säger David trots hans dramatiska liv med många tvära kast och misslyckanden (Ps 139). Det betyder inte att David gjorde precis som Gud ville och inte heller att det bara fanns ett spår som David kunde gå och sen var allting krash om han vek av från det spåret. Gud ger oss frihet att lyda och följa honom eller att inte göra det. Det är naturligtvis vi själva som blir värst drabbade när vi inte går i den riktningen som Gud vill. Jag tänker på Guds ledning för våra liv som en GPS. Det finns en bra väg för oss men vi hamnar ofta i diket. Dagens GPS säger: Räkna om rutt. Den räknar om den optimala rutten från där vi är, inte där vi skulle varit. Vi kan inte tänka; nu missade jag min kallelse, min grej, min fru… för jag sa något klumpigt. Gud har alltid en A-plan utifrån var vi är just nu!

Vilka egenskaper är viktiga som ledare…

– Den viktigaste egenskapen är att vara närvarande som ledare. Och att ha en god balans mellan att lyssna och att tala. En balans mellan att ge andra plats och lyfta andra människor, och att själv ta plats, att våga ta initiativ och våga ta en konflikt om det behövs. Att bedöma olika situationer; när jag ska förmana, lyssna och uppmuntra, är också viktigt.

Den viktigaste egenskapen som ledare är att vara närvarande, och att ha en god balans mellan att lyssna och att tala, att lyfta andra och att själv ta plats.

… och vilka tror du är lämpade som ledare?

– Ur en aspekt tror jag att alla kristna har en kallelse till ledarskap. Alla har inte kallelsen att stå i en predikstol och predika, men alla kan vägleda våra grannar, klasskompisar och andra vi möter.

Till sist; har du några tips till oss som vill bli ledare?

– Mitt råd skulle vara; sök först Guds rike. Läs bibeln och be! Säg gärna ja till att vara ledare. Självklart inte om Gud bromsar dig, men ha grundinställningen att våga ta risken. Håll dig framme. Gå den extra milen. Ta initiativ i församlingen. Öva dig som lovsångsledare till exempel. Bli fadder, följ med diakonerna i församlingen, be för andra, våga trösta människor. Våga satsa och våga misslyckas. Vi blir ibland låsta av att det ska vara perfekt, men våga istället ta ut svängarna! Vi behöver bli mer frimodiga.

Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång, gör det inte bara en gång, utan flera gånger!

 

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikelGud har alltid en A-plan
Nästa artikelEnsam är inte stark