Under läger har tron på Jesus fått födas, växa och mogna. Så har det varit i generationer. Jenny Gunnarsson har flera övernattningar och reselakan i bagaget. Idag är hon runt 30 år och ser tillbaka på lägertiden med tacksamhet.

Vad var det för läger du åkte på?

Det var många olika typer av läger. Till exempel helgläger, konfirmationsläger, sångläger, sportlovsläger. Det var framförallt från högstadieåldern och uppåt som man åkte på läger. Nu blir det inte lika ofta men jag ser tillbaka på denna intensiva lägerperiod med glädje och tacksamhet.

Varför valde du att åka på läger?

Det fanns många anledningar till det. Jag träffade många kristna kompisar i min egen ålder, vilket var en bristvara hemma i föreningen. Jag fick möta en härlig gemenskap och en stor variation av människor.

Att ställas inför frågor som man annars inte funderar på själv, gör att man lär sig nya saker och vidgar sina tankar.

Många av de personer jag lärde känna då, finns kvar i bekantskapskretsen även nu. Det är viktigt att se att det finns många som vill följa Jesus. Det är också nyttigt att få träffa människor som tror och tycker annorlunda. Att ställas inför frågor som man annars inte funderar på själv, gör att man lär sig nya saker och vidgar sina tankar.

En härlig gemenskap, säger du. Vad bestod den av?

Ja, till exempel är sången och musiken en viktig del för mig i det kristna livet. Att få sjunga lovsång till vår stora och mäktiga Gud, många tillsammans, var något som jag uppskattade. Detta saknades i vardagen hemma. Jag kunde också få samtala med jämnåriga om hur det är att vara kristen i vardagen. Jag blev peppad till att få samlas i rastandakter och att få be och dela böneämnen tillsammans i mindre grupper. Det är många viktiga saker som gjorde att min tro fick växa. Även fritiden på lägerna var en viktig del för gemenskapen.

De som ordnar läger hoppas att deltagarna ska få lära känna Gud bättre. Gjorde du det?

Man lärde sig hela tiden nya saker om hur och vem Gud är. Hur han har handlat och handlar i vår tid. Att se personer komma till tro är också mycket upplyftande. För min personliga tro har det betytt oerhört mycket att få möjlighet att delta på lägerna. Min tro har sakta fått växa till. Gud har blivit stor och mer tydlig för mig. Att få stanna upp i vardagen som så snabbt rusar förbi, byta miljö och komma till ett ställe där man blir serverad god undervisning som är riktad till en viss målgrupp, är mycket givande.

Är det något du vill hälsa Insidans läsare?

Jag vill uppmana dig som har chansen, att inte missa denna stora förmån, att åka på läger. Ta med dig dina kompisar och sitt inte hemma!