Den helige Ande vill leda. Han vill leda till Jesus men också genom konkret vägledning i vardagen. Stefan Ekström berättar hur det varit för honom.

Stefan Ekström har levt ett långt liv tillsammans med Jesus – och den helige Ande. Han har varit missionär i olika länder tillsammans med sin familj men också haft ett vanligt jobb och familjeliv i Sverige. Insidan träffade Stefan för att prata om hur den helige Ande leder. 

– Mest av allt vill Anden visa på mitt behov av Kristus och hjälpa mig att upptäcka det fantastiska med honom, börjar Stefan. Och detta vill han göra mitt i vår vardag! Det är något som pågår hela tiden och som går att se mer av. Han leder oss inte minst när vi läser Bibeln. När jag läser visar han ofta att texten är som ett kålhuvud med flera lager. Eller så får jag se att Bibeln är som ett kretskort, där olika delar av Bibeln binds samman med profetior och profetiors uppfyllelse. Den delen av den helige Andes ledning är fascinerande. Hela livet får jag upptäcka nya lager av kålhuvudet och nya bindningar i kretskortet. Det har varit trosstärkande för mig.

Upplevelser av Andens ledning

Stefan har även fått uppleva Andens ledning i det praktiska och genom tilltal i ord och bilder.

– Som missionärer i Kenya frågade vi oss vid ett tillfälle om vi som familj skulle vara kvar i landet och bygga kyrka eller inte. Vi hade redan börjat skicka hem saker och Gud fick leda genom bibelordet när jag läste berättelsen om kung David. Han ville bygga ett hus till Herren men fick svaret: Nej, det är inte din uppgift utan din sons. Det fick bli vägledande i våra val. Vid ett annat tillfälle stod jag inför ett tufft val och ganska mycket konflikter och svåra beslut som var avgörande för framtiden i det sammanhanget. Gud gav mig en bild av en lilja som vuxit sig jättestor. Lökväxter som liljor ska man dela på – för att de ska få mer kraft och varje del ska kunna blomma mer. Det fick visa oss att vi skulle dela oss så att varje del skulle få bättre förutsättningar att växa.

Leva med den helige Ande

Den helige Ande har också fått leda Stefan genom att Jesus ibland väcker honom på natten och säger åt honom att göra något. Ibland har Stefan inte litat på den känslan, men när han lytt Jesus så har det blivit rätt. Men Stefan betonar att man får vara ödmjuk inför att det kan vara ens egna påhitt.

Bönen är ingen automat där man stoppar in en femkrona och får ut det man önskar.

– Allt bygger på en ärlig relation med Herren, att leva nära honom varje dag och öva sig på att lyssna till hans röst och invänta en övertygelse och få frid över det som Jesus sagt till mig. Vid många tillfällen har den helige Ande även fått använda min hustru för att leda mig. Hon har en väldig förmåga att inse vad som är rätt, inte alltid men ofta har hon en klarare bild medan jag är på defensiven och säger att vi måste fundera.

Bönens betydelse

Gud vill leda oss på rätt väg och det måste också få reflekteras i våra böner, menar Stefan. Vi får be om att bli ledda, vilket även flera psaltarpsalmer lyfter fram.

– Det kan vara en prövning att vänta in Guds svar då vi ofta vill ha svar direkt, men vi får ha tålamod och öva oss i det andliga omdömet.

Att bönen har varit avgörande för Andens ledning och ingripande i hans liv är något Stefan är säker på.

– Bönen och bibelläsningen är något som hänger intimt samman med Guds ledning. Gud är intresserad av att ha en bra relation med oss där vi kan vara ärliga. En god relation med Gud leder till att vi ber det som han vill och då kommer vi att uppleva bönhörelse. Bönen är ingen automat där man stoppar in en femkrona och får ut det man önskar. Bönen handlar om en relation.

– Låt bönen få bli ett naturligt inslag varje dag. Vissa tider har bönen en större plats, när man går in i bönekamp för en viss sak. Men jag tror att vardagen kan bli väldigt spännande när vi förväntar oss att Gud leder oss i vardagen och att han är intresserad av våra liv.

En god relation med Gud

Stefan lyfter fram vikten av en god relation med Gud för att höra och förstå Andens ledning. För att skapa denna relation är det viktigt att lyssna på vad Gud har att säga, att själv läsa Guds ord, idissla det och ta det till sig. Ha ett regelbundet andaktsliv och församlingsliv och be tillsammans med andra kristna. Stefan beskriver bön, lovsång och andakt som kött, potatis och sås, de kompletterar varandra.

– Jag vill uppmuntra dig till att upptäcka hur mycket Gud älskar dig och vill bli en del av ditt vardagsliv. Oavsett om du är i ett annat land eller hemma så är Gud där och har en plan för just ditt liv. Vissa tider i livet gör man vissa saker och sen får man en annan kallelse och gör andra saker. Det har jag fått uppleva i mitt liv. Jag har inte jobbat med samma sak eller haft samma kallelse hela mitt liv. Om man börjar våga bli använd så utvecklas man och Gud slipar och helar. Läs Jer 18:3-4 – vi får vara i Guds skickliga krukmakarhänder och formas till det han vill ha oss till.