Hur blir Gud en självklar del av livet? Kerstin Johansson, 67, berättar om vägen till en personlig tro, rutinerna som genomsyrar vardagen och hur Gud bär genom allt.

Asella, Addis Abeba, Hässleholm, Malmö, Motala, Örkelljunga. Kerstin Johansson har bott på många olika platser under livet. Detta ser hon som en värdefull erfarenhet:

– Genom att ha mött många olika sammanhang har jag fått större förståelse för olika perspektiv, och min egen relation till Jesus har fördjupats eftersom den ställts mot andras världsbilder eller trosuppfattningar.

Ta vara på andras erfarenhet

Just att tron får bli personlig tror Kerstin är viktigt för att bevaras nära Jesus. Under gymnasietiden funderade hon mycket på om tron var sann eller bara något hon ärvt från sina föräldrar. Då fick hon upptäcka vilken hjälp det är att prata med någon som är äldre än en själv.

– Jag minns särskilt hur mycket det betydde att en teamare från en kristen skol- och studentorganisation tog sig an mina frågor.

Denna möjlighet vill Kerstin uppmuntra fler att ta vara på. De som är äldre har oftast erfarenhet av situationer som yngre befinner sig i. Genom att ha vandrat längre med Gud kan de vittna om att det Gud säger inte bara är tomma ord utan en sanning som går att lita på. Kerstin understryker samtidigt att vi alla har något att lära av varandra.

– I församlingen kan olika generationer med sina olika uttryckssätt och tankar frigöra varandra. Då får vi en rik gemenskap där man kan vara sig själv.

Men det är framför allt i vardagen som förtroendet för Jesus kan få växa så att han får bli den man verkligen räknar med.

I vardagen

Från uppväxten fick Kerstin med sig att Gud är någon att räkna med. Att även som vuxen vistas i sammanhang där Gud ges en självklar plats ser hon som en hjälp för att bevaras i tron. Årliga konferenser med lovsång, förbön, god bibelundervisning och en frimodig förväntan på Gud har varit betydelsefulla för Kerstin. Men det är framför allt i vardagen som förtroendet för Jesus kan få växa så att han får bli den man verkligen räknar med. För Kerstin har det varit viktigt med rutiner för bön och bibelläsning.

– Ibland har jag haft en riktig hunger och till och med memorerat hela psaltarpsalmer, andra perioder har jag känt mig väldigt oinspirerad. Men Bibeln är en härlig skatt att komma till och ett viktigt stöd för tron, både att läsa själv och tillsammans med andra.

Kerstin betonar även vikten av att regelbundet fira gudstjänst. Hon har aktivt valt att vara en del av en gudstjänstgemenskap på varje ny plats dit hon flyttat. Även i gudstjänsten betonar Kerstin hur värdefullt det är med rutiner:

– Trosbekännelsen är oerhört viktig, att regelbundet påminnas och glädjas över vad Jesus har gjort – ”det här tror jag på!”.

Likgiltig?

Rutiner för bön, bibelläsning och gudstjänstgemenskap menar Kerstin också är ett skydd mot att bli likgiltig inför evangeliet och Guds sak. Att bli ljummen är något som hon är rädd för och som hon tror är viktigt att vara vaksam på.

– När jag ibland känner mig lite trött i tron brukar jag fundera: beror det på min ålder eller är jag kanske likgiltig?

Utöver att regelbundet använda de medel där Gud på ett särskilt sätt lovat att möta oss tror Kerstin att ett skydd kan vara att försöka se Guds omsorg i tillvaron. Hon tror också det är viktigt att ibland få se tron med nya ögon. Kerstin minns särskilt när en vän blev kristen under hennes tid på Lärarhögskolan.

– Hon mötte verkligen ljuset! Det blev en viktig påminnelse om det radikala och stora jag har fått ta emot i Jesus.

Samma erfarenheter, samme Gud

Ibland tänker vi att relationen till Jesus formas som allra mest när vi är unga och att äldre lärjungar är ”färdiga” sedan länge. Kerstin visar att längtan efter påtaglig gudsnärvaro, oro över att tappa tron, andaktslivets upp- och nedgångar och förundran över frälsningen är något som alla lärjungar har gemensamt. Vad vi också har gemensamt är vem som vill leda oss med trygg hand genom livet till himlen.

– Jag har verkligen erfarit att Gud är trofast. Det är han som bär tron, inte jag!

  65+ Gissning hur student svarar
Favoritbok i Bibeln  Psaltaren (“Man känner igen sig i bönerna”) Johannesevangeliet (“Det är innerligt och innehåller kärnan i tron”)
Roll i församlingen Stötta genom bön Leda söndagsskola och ungdomsgrupper
Gör en fredagkväll Hemmamys med stickning och ibland något på TV:n Umgås och lagar god mat tillsammans med vänner
Favoritplagg Långbyxor (“Det är så praktiskt!”) Jeans
Musiksmak Klassisk musik eller lovsång  Rock och lovsång