När jag gick i skolan var det lätt för mig att tänka mycket negativt om vissa av mina lärare. Jag tyckte att de var långsamma och dryga, att de inte förstod mig eller mina klasskamrater, att de var kassa lärare, och till på köpet ofta väldigt konstiga typer. Visst fanns det några som jag tyckte var bra och som förtjänade mitt beröm, men också några jag tyckte var så dåliga att jag kunde ha spenderat tiden bättre någon annanstans.

Jesus älskar dig! I tacksamhet till vad han har gjort och med hjälp från den Helige Ande får vi lära oss att älska alla människor omkring oss.

Jesus talade ofta om att vi ska älska våra medmänniskor. Det är en del av att sprida Guds rike. Han vill lära oss att älska andra och att visa hans kärlek för dem som är omkring oss. Detta är något som Jesus vill i vår vardag, och inte något som vi kan hålla på behagligt avstånd genom att tänka att det gäller söndagförmiddag och de snälla tanterna i kyrkan. Nej, det gäller dig, när du sitter där i skolbänken och önskar att du var hemma framför datorn istället, eller iallafall kunde ha en bättre lärare än den här opedagogiska långsamma personen. Speciellt i det ögonblicket vill Jesus visa dig att du ska älska den här läraren, och att du kan få visa Guds kärlek för honom eller henne.

Jesus älskar dig! I tacksamhet till vad han har gjort och med hjälp från den Helige Ande får vi lära oss att älska alla människor omkring oss. Också de lärare vi tycker är riktigt dåliga eller jobbiga. Och när vi upptäcker att det kanske tar emot lite i oss att försöka, så får vi bli desto mer taggade på att be om hjälp och verkligen göra det.

Daniel Hermansson, Ängelholm