När jag går in i salen har jag svettiga handflator och en klump i magen. Jag sätter mig på en plats långt fram i rummet och plockar upp mina två bananer, min vattenflaska och mitt pennskrin. När klockan slår 08.00 och jag ska få vända på pappret framför mig och läsa frågorna ber jag en snabb bön: “Gode Gud, jag ber att jag ska kunna frågorna och klara provet, amen”. Jag svarar på frågorna så gott jag kan och lämnar in. Tre veckor senare får jag tillbaka tentan och ser att jag klarat den. YES!

Ju mer vi letar efter Guds ingripanden i våra liv, desto mer kan vi upptäcka dem

I den här situationen kan jag tänka på två sätt: vilken tur att jag klarade tentan, eller: tack Gud för att jag klarade tentan. Jag, liksom säkert många andra, kan ibland glömma att Gud hör bön och är verksam, och därför förklara händelser med slumpen eller egen bedrift. Men ju mer vi letar efter Guds ingripanden i våra liv, desto mer kan vi upptäcka dem. På samma sätt ger vi Gud mer utrymme att forma våra liv och göra mirakel, stora som små, när vi försöker lyssna till honom och ber honom om hjälp.

Jesus säger i Matteusevangeliet 7:7: Be och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Om jag letar kan jag finna att det inte bara var av egen kraft som jag klarade tentan, utan att Gud hörde min bön och också hade ett finger med i spelet. Gud är verksam, och han kan göra allt från livsavgörande helanden till att hjälpa oss att hitta borttappade nycklar eller att klara av en skoluppgift. Vi måste bara hålla ögonen öppna för det!