“Vilka är dina största drömmar för din framtid Santy?” frågade jag och min bibelskoleklasskompis vår granne som bodde lite längre ner på vår gata. Detta var runt lunchtid en solig dag i Indonesien, där vi bodde några månader runt förra årsskiftet. “Min högsta dröm är att ha ett kylskåp”, svarade den drygt 20-åriga kvinnan. Det svarade Santy i hopp om att lättare kunna försörja sitt hushåll. Ett hushåll som bestod av henne själv och hennes make, hennes två och fyra år gamla döttrar samt hennes mamma.

”Min högsta dröm är att ha ett kylskåp.”

Detta samtal med Santy har under lång tid fått påminna mig om flera saker. Det har fått väcka tankar om mina privilegier som svensk i ett gott välstånd, men ännu mer om de skeva drömmarna jag emellanåt kan ha för mitt liv. Vilka av de framtidsdrömmar jag har är bara enligt min vilja och vilka framtidsdrömmar stämmer överens med de drömmar Gud har för mitt liv? Santy, som inte var kristen, hade kärleksfulla framtidsdrömmar i hopp om ett bättre liv för människorna i hennes omgivning. Medan jag själv, som lever i tro på Jesus med allt vad det innebär OCH i ett otroligt överflöd, ändå har så lätt för att återkomma till meningslösa och egoistiska framtidsdrömmar.

Jesus säger i Matt 6:33: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Jag tror att en hel del kan känna igen sig i att låta ganska irrelevanta drömmar ta fokus och styra över ens liv. Under de perioderna i våra liv får vi bli påminda om att Gud framför allt kallar oss till en kärleksfull gemenskap med honom och med andra människor. I gemenskapen finns utrymme för oss att växa och lära oss av varandra. Det finns många som liksom Santy kan smitta oss med deras sätt att visionera och drömma på ett kärleksfullt sätt.