För några år sedan bodde jag i Sheffield i England och gjorde praktik i en församling. Jag kom till en församling som var annorlunda från det som jag var van vid. Församlingen höll till i en gammal lagerlokal och det var ett stort fokus på den Helige Ande. 

Som ny i församlingen var det många saker som jag var ovan vid. Jag minns en gudstjänst i början av terminen då jag satt längst bak i kyrkan och pastorn höll på att avrunda en predikan. Han bad hela församlingen komma fram för att be tillsammans. Jag minns att jag satt och tänkte mycket på vad jag tyckte om predikan, om den var bra och vad jag tyckte om människorna och gudstjänsterna. När alla i församlingen började gå mot scenen så gjorde Gud mig uppmärksam på mina tankar. Jag insåg att om jag ska bli en del av församlingen kan jag inte sitta och fundera över vad jag tycker om den – jag behöver bli en del av den. Så jag gick fram tillsammans med alla andra och försökte från den dagen bli en del av församlingen istället för att bedöma den. 

Jag behöver bli en del av den

Det kan vara lätt att under gudstjänster hamna i att recensera snarare än att delta. Olika personer är bekväma med olika saker baserat på vad de är vana vid, men vi alla kan nog vinna på att lära oss av varandra, och se på varandra som systrar och bröder i Kristus oavsett hur vi väljer att fira gudstjänst. Så jag skulle vilja uppmuntra dig till att närma dig församlingar och föreningar med inställningen att bli en del av sammanhanget snarare än att vara en kritiker eller recensent. För som Jesus säger: om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar (Joh 13:35).