Insidan vill inte bara vara en tidning som ger en skön läsning och undervisning i olika frågor. Vi vill också utmana dig att upptäcka och utveckla saker i ditt vardagsliv som kan göra världen till en bättre plats att leva på.

Rädsla för olika saker har en förmåga att blockera oss människor. Vi har tankar om vad vi egentligen skulle vilja göra, men något hos oss hindrar oss, ofta i relationer till andra människor. Rädslan gör också att den kristna gemenskapen inte får bli vad Gud har tänkt när vi inte vågar visa vår svaghet, vågar prata med nya människor, eller vågar använda våra gåvor.

  Rädslan för det okända kan innebära en jobbig känsla inför mötet med andra kulturer, människor som är och tänker annorlunda, och som inte beter sig på ett sätt som jag är van vid. Många tillfällen till nya vänskaper och utvecklande möten missas på det här sättet.

  En annan rädsla gäller den som gör mig rädd för vad människor ska tycka om mig. Plötsligt väljer jag att inte berätta om att jag varit på läger eller i kyrkan; jag håller inne med vad jag egentligen tycker; jag anpassar mig hela tiden till omgivningen och jag riskerar att till slut glömma bort vem jag egentligen är.

  Utmaningen den här månaden är att med Guds hjälp börja övervinna de här rädslorna, såväl för att visa sig svag i den kristna gemenskapen som för det okända och för vad andra ska tycka. Be om kärlek till andra människor och till dig själv som person, stöd varandra kompisar emellan, prata med vuxna som faktiskt ofta har erfarenhet av liknande känslor. Det går att övervinna sina rädslor!

1 Joh 4:18