”Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden.” Psaltaren 46:11

Nyligen var jag på en Taizégudstjänst. Sånger med enkla texter sjöngs om och om igen. Tanken är att man ska låta sången sjunka in, utan att stanna upp och reflektera kring textens innebörd.  Gudstjänsten innehöll tio minuters tystnad, som erbjöd möjligheten att släppa allt och bara fokusera på Gud. Hela lokalen var fylld av ett lugn. Jag tror att vi behöver ta till oss detta i vår vardag. Mitt i all stress får vi vara stilla inför Gud, den upphöjde. Vi får lämna alla våra bördor inför honom och bara vara. Precis som vi är. Vi får ta in det Gud vill säga till oss, låta honom fylla oss. Vi kanske inte känner något. Det är okej. Gud arbetar på ett djupare plan än känslorna. Besinna: han är Gud!

Maria Imberg, Horred