Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. (Psaltaren 46:2)

Att veta att det alltid finns någon där som hjälper och tröstar när jag behöver det, det är så tryggt. En som alltid står kvar och aldrig tvivlar. En som alltid har en bra plan för mig och som vill mig väl oavsett mitt förflutna. Det är den största tryggheten man kan känna, och den finner jag bara i Gud!

Gud är min tillflykt och han ger mig styrka. Han hjälper mig alltid i nöden, om jag är öppen för att ta emot hjälpen. Just därför litar jag så på honom! 

Lia Sebina, 15 år, Vinslöv