”Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.” – Efesierbrevet 2:8

Sanningen i detta bibelord är det bästa jag vet. Jag har en pappa som älskar mig så mycket att han lät sin son dö för mig. Jag får nu ta emot gåvan inte genom att prestera, utan genom att bara acceptera det finaste och bästa som finns: Jesus. När jag mer och mer började växa in i denna sanning så fann jag verkligen frid. Tidigare hade jag utan framgång försökt få frid genom att prestera inför Gud så att han skulle se mig som värdig. Nu vet jag att det är så fel. Han älskar mig redan och jag kan inte göra något för att hans kärlek ska krympa eller växa. Det som står i Ef 2:8 har gett mig kärlek och en vilja att ständigt leva i relation med Fadern, Sonen och den helige Ande.

Axel Gustavsson, Örkelljunga