Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11

Nu har jag snart tagit mig igenom mitt första år på gymnasiet. Ett första år fullt av tvivel och funderingar på om jag valt rätt linje, och vad jag vill med min framtid. Funderingarna är någonting jag ännu inte fått svar på, men ändå kan känna mig lugn över. För så länge jag följer Herren så ska jag få en ljus framtid, vart han än leder mig. Han har bara goda tankar för mig och han vill mig mitt bästa. Det kan jag få ha förtröstan i när jag börjar skolan igen efter sommarlovet och det är något du kan få ha förtröstan i var du än befinner dig i livet. Vi alla ingår i en plan. Inte ”God’s plan” gjord av Drake, utan God’s plan gjord av Gud själv.

Linus Bergström, 16 år, Bjärlöv

privat