Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.
Jesaja 41:10

Jag tror att detta är riktat till just dig. Även om versen är skriven för väldigt länge sen finns styrkan i den fortfarande kvar- Gud lovar att han ska vara med dig, hjälpa dig och styrka dig. Vad underbart att få höra dessa ord! Skapelsens Herre och den ende allsmäktige guden som ser alla människor lovar och försäkrar dig om att just DU aldrig behöver vara rädd; för han är med DIG! Det är en vers som jag ofta tänker på och som jag brukar bära med mig. Då saker känns jobbigt och jag känner mig ensam och rädd kan jag vila i att Gud ser just mig och skyddar mig. Att få lita på det är verkligen en välsignelse! Glöm aldrig det: Gud glömmer dig aldrig. Han är med dig vad som än händer!

Ann Hermansson, 15år Horred