Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. (Filipperbrevet 4:4-5)

Detta bibelord kommer tillbaka till mig hela tiden. Både när jag har det tufft och när jag känner att jag har varit elak mot andra. Fastän vi kanske inte vill det så behöver vi läsa detta bibelord och påminna oss själva om att Herren vill att vi ska sprida glädje och vänlighet. Det bästa sättet att göra detta är att först försöka få sig själv glad och lycklig. Då är det mycket enklare att sprida glädje till andra människor. Men det är inte alltid enkelt att vara glad. Vi har jobbiga stunder i våra liv och det kommer vi alla ha. Men något jag vet är att om man följer Jesus och bemöter andra med glädje så kommer det alltid tillbaka till en själv och man kommer alltid bli lyckligare i slutändan.

Samuel Dahlberg, Göteborg