David sade till sin son Salomo: ”Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, till dess att allt arbete för tjänstgöringen i HERRENS hus är avslutat. – 1 Krön 28:20

Vi finner oss ofta stå inför massa olika problem. Kanske det är skolan, eller jobbet eller till och med hemma? Oavsett vilket så är det skönt att veta att Herren aldrig lämnar oss. Precis som David sade  till sin son Salomo, så säger Herren det till oss: Var frimodig och frukta inte ty jag är med dig och jag lämnar dig inte förens du har kommit tillbaka. I vilken situation vi än finner oss i, så är det alltid skönt att veta att Herren ger kraft till detta. För det är det han vill.

Isak Skåre, Midingsbråte