Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. (Ords 3:5-6)

Det är flera gånger under mitt liv som olika saker har tyngt mig lite extra, bland annat olika beslut jag behövt ta. Det har inte varit det lättaste. Men då har det varit så skönt att luta sig tillbaka i Guds stora famn. Han har en plan för mitt liv och ditt liv. Vi behöver bara lita på honom med hela våra hjärtan. Han vandrar med oss på alla våra vägar, och gör våra stigar jämna. Hur skönt är inte det att höra? Gud är den enda som har stenkoll på ditt liv och din framtid. Han leder dig på den rätta vägen, så lita på honom och vila i det. Han vet bäst!

Agnes Einarsson, 17 år, Kristianstad