”Är då något så underbart, att HERREN icke skulle förmå det?”
1 Mos 18:14 (1917 års översättning)

Allt vackert, all kärlek, all vänskap, all lycka, all glädje. Ja allt underbart förmår vår Gud. Versen har betytt mycket för mig, både i bra och dåliga tider. I bra tider har jag lätt för att glömma vem det är som ger mig allt det goda. Då har jag läst versen och förstått att allt det underbara är tack vare Gud. I dåliga tider är det lätt att sjunka ihop och glömma bort Gud. Då får versen påminna mig om att jag har så mycket annat att vara tacksam för. Att mitt i allt elände ändå veta att Gud är god och vill mig gott det ger mig ro. För Gud är god och skapare av allt underbart och tur är väl det!

David Huynh, Örkelljunga