Jag har löften att infria till dig, Gud, jag vill ge dig lovoffer. Ty du har räddat min själ från döden och mina  fötter från fall, så att jag kan vandra inför Gud i de levandes ljus. – Psaltaren 56:13-14

Jag ser människor omkring mig som söker efter ett värde, söker efter en mening och söker efter en trygghet utan att förstå att de redan äger det. Gud skapade oss och har redan gett oss allt detta. Men något vi måste göra är att inse att vårt värde, vår mening och vår trygghet är i Jesus. Vi måste ta emot honom!

Med vårt ja till Jesus kommer ett löfte om att vi ska göra vårt bästa varje dag för att följa honom och göra hans vilja. Det betyder inte att vi aldrig kommer att misslyckas när vi går med Jesus, men det betyder att vi alltid har någon som håller i vår hand och drar upp oss när vi är på väg att falla. Vår Gud har räddat oss från döden så att vi kan vandra med honom i livets ljus.

John-Philip Andersson, Kungälv