Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose, så skall  jag också vara med dig. Jag skall inte lämna dig eller överge dig.” – Jos 1:5

Josua 1:5 är en vers som verkligen uppmuntrar mig, den ger mig ny kraft att kämpa vidare. Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar. Det finns inget som kan hindra mig eller besegra mig. De barriärer som jag möter i livet kommer inte kunna stoppa mig, för Gud är med mig. Han var med Mose i Egypten och hjälpte honom att leda sitt folk ut ur fångenskapen och han beskyddade dem i öknen. På precis samma sätt är Gud med mig. Han har lovat att aldrig lämna eller överge mig eftersom han älskar mig. Detta är Gudskärlek.

Skrivet av Emma Schäder, Lund