Genast ropade barnets far: “Jag tror. Hjälp min otro!” Mark 9:24


Vid ett tillfälle när jag samtalade med en präst tog han upp den här versen. När jag kom hem hittade jag en text på bordet där det stod samma sak: Jag tror. Hjälp min otro! För mig betyder versen mycket i stunder av tvivel. Den blir en bön, en tröst, och den visar att lärjungar i alla tider har tvivlat – också de som med egna ögon såg Jesus och rörde vid honom! Tvivlen är inte trons fiende utan en annan sida av samma mynt, och Jesus vet det. Han har stenkoll och han vill hjälpa dig och mig! Jesus överger oss inte. Han tänker fortsätta söka, han är herden som lämnar nittionio får för att leta reda på ett enda bortsprunget. Gud bankar på mitt hjärtas dörr och jag svarar: Jag tror! Hjälp min otro!

Matilda Modig 15 år, Lund

privat