Men de som hoppas på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De springer utan att matta, de vandrar utan att bli trötta. (Jes 40:31)

Detta bibelord har fått bli väldigt speciellt för mig, då jag fick det av en kär vän när våra vägar skiljdes åt. Det beskriver den styrka som Gud ger till oss. Att han alltid finns där genom våra tuffa tider och till och med lyfter upp oss. Detta bibelord är som ett löfte från Gud att de som tillber honom och tror på honom ska få den kraft som de behöver för att hantera och övervinna de problem som kommer i deras väg under livets gång. Det tycker jag är så fantastiskt med Bibeln, att det finns så många bibelord som kan få betyda något speciellt för var och en av oss.

Isabis Nyman, 19 år, Lund