Herren är med mig, jag är inte rädd. Vad kan en människa göra mig? (Ps 118:6)

Det är lätt att fastna i den här världens bekymmer med krig, kriser och katastrofer som tycks krypa allt närmare. Lätt att fastna i oron för vad mäktiga mäns nästa steg ska vara. Den här versen hjälper mig att lyfta blicken och påminner mig om att jag inte behöver oroa mig för det som ligger framför, för Herren är med mig. Han är större än allt och alla och han står vid min sida oavsett vad som sker i världen eller mitt liv. På psalmförfattarens fråga kan jag alltså svara ”inget” – för Herren är med mig.

Hampus Runeson, 17 år, Lund