Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet. 1 Tim 4:12

Den här versen påminner mig om att fastän man är ett barn som alltid behöver Guds hjälp så är man inte liten på det sättet att Gud ser ner på en. Vi är viktiga oavsett om samhället ser oss som små och unga eller stora och gamla. Gud har en plan för var och en av oss och han har lagt ner egna gåvor i oss som vi ska hitta och dela med oss av. Alla ska vi behandlas med respekt och vi är alla en del av Guds familj. Även om vi har olika planer så har vi på ett sätt samma mål: att leva i en relation med Gud och varandra. Att följa Guds väg och hjälpa andra att hitta den och till slut förenas med honom i himmelen.

Ida Björkman, 15 år, Färlöv