Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta (Apg 4:11-12)

Precis som Jesus beskrivs som hörnstenen i husbygget är Jesus grunden för min tro. Han är den som jag lutar mig tillbaks på när en dag har varit jobbig eller om jag har varit med om något roligt. Jag vill berätta allt för honom. När man läser verserna så står det även att hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Det är han som är räddningen!

Ebba Larsson, 16 år, Hässleholm