Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Romarbrevet 3:27-28

Det är väldigt skönt att höra att det inte går att prestera sig fram till Gud, utan att vi blir förklarade rättfärdiga eftersom Gud vill ge oss det som gåva. Om man får in detta i sitt hjärta kan det ta bort all lagiskhet (att man försöker förtjäna nåden) och alla prestationskrav. Det har varit bra för mig att veta det här, för jag har tidigare snuddat vid lagiskhet i mitt tankesätt. På ett sätt är det också skönt för mig att veta att jag inte kan berömma mig av mina laggärningar. Om det hade varit så tror jag att kristna skulle bete sig helt annorlunda, och inte till det bättre. Det har också betytt väldigt mycket för mig att veta att när jag kommer inför Gud, så får jag lita på att jag är rättfärdig, oavsett mina gärningar.

Erik Åberg, 20 år, Lund