Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Liksom Kristi lidanden flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Andra Korintierbrevet 1:4-5

Under en lång period av mitt liv har jag sökt efter gemenskap. Jag har sökt med förhoppningen att hitta ett sammanhang där jag blir uppskattad för just den jag är. Det har inte varit en lätt resa och den pågår fortfarande! Ibland har jag bara velat ge upp på grund av tanken att jag inte duger, att jag inte har något värde. Men det är i just de stunderna som Gud har ryckt in och varit rodret som styrt mig rätt. Han har varit en tröstande klippa som har motiverat mig till att fortsätta söka! Jag känner att jag kommer närmare mitt mål varje dag och med ögonen fästa på korset så får jag även motivation att trösta och hjälpa andra i deras svårigheter. Korsets kraft är en tröstande kraft!

Emil Rådberg, 18 år, Lund