Tänk på att HERREN är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva, till sitt folk och får i sin hjord. Ps 100:3

Vi ställs ständigt inför val. Vilken utbildning, idrott eller instagrambild ska jag välja? Man kan få intrycket att vi skapar oss själva genom de val vi gör, att vi är det vi väljer. Detta kan leda till stress och ångest. Dessutom styrs våra val ofta av vad andra tycker snarare än vad vi egentligen vill. Då kan det vara bra att påminnas om att det är Gud som har skapat oss. Vi är skapade till att vara får i hans hjord och det är hos honom vi finner trygghet och vägledning. Jag brukar börja min bön med detta bibelord för att få rätt perspektiv – att påminnas om vem han är och vem jag är skapad till.


David Lundin
23 år, Lund