Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

(Fil 4:11-13)

Paulus tackar här församlingen i Filippi för att de gett honom gåvor när han befann sig i ett ”svårt läge”. Församlingen har gett honom de nödvändigheter han behövde. Ändå säger han: Jag säger inte att jag saknar något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Vidare räknar han upp olika motsatsförhållanden och påpekar att han klarar av att leva på alla sätten. Han skriver att han kan leva både i överflöd och enkelt, och han kan vara både mätt och hungrig. Man kan först tycka att Paulus skryter och menar att han klarar av det som vi andra inte klarar av. Lyckligtvis avslutar Paulus med: Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Poängen i denna text är alltså att om Paulus inte får kraft från Gud, skulle han inte klara av att leva enkelt eller lida brist, eller vara hungrig. Han skulle heller inte klara av att leva ett liv i överflöd utan kraft från Gud. Paulus var en apostel, och en av de första missionärerna. Han bildade församlingar och åkte runt på många ställen. Överallt spred han Guds ord. Med våra mått sett är han kristenhetens Rolls Royce. Om inte han klarar av ett liv utan kraft från Gud, hur ska då vi göra det?

Detta är en bibelvers vi kan gå till för att återigen upptäcka möjligheterna vi har genom att vara kristna. Vi som kristna förmår allt i honom som ger oss kraft.

Christian Jönsson, Svängstad