Från tacksamhet till tro

Joar kände en stor tacksamhet efter att ha klarat av sin skolgång. Den tacksamheten kom att gälla fler delar av livet och han insåg att han har någon att tacka för hela tillvaron.

Namn: Joar Sundqvist
Ålder: 22 år
Bostadsort: Mariannelund
Sysselsättning: går på bibelskola
Intressen: många – teater, musik, filosofi
Fun fact: har bott i en trädkoja i Australien i en månad

Joar kommer från en helt sekulär bakgrund. Hans föräldrar är inte kristna. Han har inte heller haft kontakt med något kristet sammanhang under uppväxten, bortsett från att ha sjungit i en kyrkokör (Fredrikskyrkans goss- och herrkör i Karlskrona).

Gudomlig närvaro

Eftersom Joar inte haft någon kontakt med kristna sammanhang var den tro som började växa fram efter gymnasiet mer “hemmasnickrad”. Hans tro grundade sig varken på en intellektuell övertygelse eller en kristen uppfostran, utan snarare på en känsla av gudsnärvaro. Det var på hösten efter gymnasiet som Joar bad för första gången.
– Jag vet inte vad som fick mig att komma till den punkten, men jag kände väl en gudomlig närvaro.

Tacksamhet

Joar kände en stor tacksamhet över att ha klarat av gymnasiet. Många gånger under skolåren tvivlade han på att han skulle ta sig igenom dem. Men han klarade det över förväntan.
– Jag kände en stor tacksamhet som spillde över i många delar av mitt liv.

Så är det med hela tillvaron – någon har byggt alltihop som jag får ta del av.

Joar minns särskilt en kväll i köket hos sin mamma. Han såg sig runt i rummet, såg ut genom fönstret och tänkte: “Jag har inte byggt något av det här – huset, bilarna eller skyltarna. Någon annan har gjort det åt mig. Så är det med hela tillvaron – någon har byggt alltihop som jag får ta del av.”
– Då bad jag min första tackbön.

Utforskande av tron

Ett eller två år senare gick Joar på folkhögskola. Där träffade han några kristna människor. Han började samtala om tro med dem och det blev fler och fler samtal. Det kom på tal att de gått på bibelskola och Joar blev inspirerad att söka till bibelskola själv.
– Jag var nyfiken på vad det skulle kunna göra med mig och min tro.
De personerna hade många egenskaper som Joar såg upp till. De kunde härleda mycket av dessa egenskaper till sin tro.
– Jag tänkte “Wow! Tänk om jag kan bli mer som de!”.
För närvarande går Joar på bibelskola i Mariannelund.
– Min tro handlar fortfarande mycket om utforskande. Jag försöker reda ut mycket frågor som jag burit på insidan.