Från tradition till aktiv tro

För Martin handlade kristen tro under hans uppväxt mest om traditioner och högtider. Vid konfirmationen fick han en ny syn på tron.

Namn: Martin Kullberg
Bostadsort: Lund
Ålder: 20 år
Sysselsättning: pluggar teologi
Intressen: studentlivet, läsa, spelar trumpet i Academimusiccorpset Bleckhornen (en studentorkester)
Fun fact: har femton högskolepoäng i latin

Martin beskriver det som att han är uppvuxen i ett halvkyrkligt hem. Hans mamma är troende och kyrkan har alltid varit närvarande. Familjen gick på gudstjänster vid högtider och läste julevangeliet på jul. Det fanns en barnbibel hemma som lästes ganska frekvent, både som godnattsagor och egen läsning.
– Jag skulle säga att jag är införstådd med tron sen barnsben.

Inget köksbordsämne

Samtidigt beskriver Martin att tron mest hade med traditioner att göra. Han kan inte minnas några aktiva diskussioner om tron hemma.
– Det var inget köksbordsämne.
Martin upplever att han inte riktigt hade en egen tro förrän konfirmationen. Han gick på terminskonfirmation i Svenska kyrkan, i Gustav Adolfs församling i Helsingborg, där han även gått under sin uppväxt. Under konfirmationstiden började Martin själv fundera över kristen tro. Han fick en större förståelse för mer än enbart traditionerna.
– Det var då jag själv började inse att jag tror faktiskt på det här. Det kommer inte bara hemifrån.

Jag kände Andens närvaro väldigt tydligt.

Ett tecken från ovan

Martin skildrar även ett särskilt ögonblick som inträffade samma vecka som själva konfirmationen. Under denna vecka praoade Martin i församlingen. En av dagarna gick han in i kyrkan för att be.
– När jag stod vid altaret i bön kände jag … det är svårt att beskriva det, men en närvaro. Det var ingen där när jag gick in, men jag kände att jag inte var ensam. Jag kände Andens närvaro väldigt tydligt.
Martin tog det som ett tecken, och gör det fortfarande.
– Det var beviset för att det var rätt att konfirmeras och för att min tro är sann. Det var ett omvälvande ögonblick.
Sedan dess har Martin vuxit i tron. Efter konfirmationen blev han aktiv i ungdomsgruppen. Han har även varit konfirmationsledare och kyrkvärd, och spelat trumpet ganska ofta i kyrkan. Nu pluggar han teologi och vill bli präst.