Mer än neuroner?

Vad är meningen med livet och vem avgör vad som är moraliskt rätt? Detta var två frågor som var viktiga när Wincent närmade sig tron.

Namn: Wincent Sundin

Ålder: 17 år

Bostadsort: Laholm

Sysselsättning: går på gymnasiet (samhällsvetenskapligt program)

Intressen: kolla på film, lyssna på poddradio

Wincent växte inte upp med tron.
– Mina föräldrar var inte anti religion, men det sågs inte heller som något nödvändigt, eller som att det självklart var något bra.
Det var först när Wincent blev äldre som han började fundera över saker som döden och meningen med livet. Till en början sökte han inte aktivt efter svar, men han har alltid gillat att lyssna på poddradio. Under en tid lyssnade han på många människor som delade med sig av sin kristna tro. Detta var något som berörde Wincent mycket. Han upplever Sverige som ett väldigt ateistiskt land där religion inte är en naturlig del av livet eller sättet att tänka, och när han stötte på dessa livsfrågor gjorde det ett starkt intryck på honom.

Mening och moral

Wincent nämner två livsfrågor som var viktiga under hans väg till tro. För det första handlade det om meningen med livet.

Om det inte finns något mer än det vanliga livet som är just nu, känns det väldigt meningslöst och tomt.

– Om det inte finns något mer än det vanliga livet som är just nu, känns det väldigt meningslöst och tomt. Om vi bara är lite mer avancerade djur som inte styrs av annat än neuroner i hjärnan och det inte finns mer än att vakna, äta, sova, dö.
Den andra saken som Wincent tar upp är moral.
– Om det inte finns något som är större än människor – vad är det då som avgör vad som är rätt och fel? Om det avgörs av människor, vem säger att någons åsikter är bättre än någon annans? Vissa skulle säga att majoriteten bestämmer, men det har ju funnits perioder och länder där det varit okej att döda människor.

Från tanke till handling

Med tiden började Wincent aktivt söka upp kristet material på internet. Många som han lyssnade på var katoliker, och han tror att det spelat roll för hans val att själv bli katolik. Han har dessutom en katolsk kompis och tycker även att katolska kyrkan är bra på att göra tron levande. En dag bestämde Wincent att om han verkligen var intresserad av kristen tro kunde han inte bara sitta hemma och läsa – han måste göra något. Han bestämde sig för att gå till en katolsk mässa. Han blev väldigt rörd av både musiken, predikan och hur det såg ut i kyrkan.
– Jag minns fortfarande första predikan jag hörde, om treenigheten, och den berörde mig starkt.
Efter det bestämde sig Wincent för att bli kristen.