Reflektera!

 • Spelar det någon roll för min tro om kristendomen är sann eller inte?
 • Är jag övertygad om att Bibeln och den kristna tron verkligen håller?
 • Vad gör jag om Bibeln presenterar något som sant som jag inte håller med om?
 • Vad gör jag om samhället eller vetenskapen presenterar något som sant som verkar gå emot Bibeln?
 • Är jag beredd på att satsa tid och kraft på att undersöka mer, få fördjupad kunskap och förståelse, så att min tro kan bli stabilare?

Tips för att hantera svåra bibelställen!

 • Fundera på vad som är textens främsta budskap.
 • Sätt texten i sammanhang med övriga Bibeln.
 • Prata med Gud om det.
 • Diskutera texten med någon som vet mer (t.ex. ungdomsledare, präst/pastor).
 • Läs böcker om ämnet (t.ex. Krigen i Gamla Testamentet av Olof Edsinger).

Tips för vidare fördjupning!

 • Varför ska jag tro på Gud? – Timothy Keller
 • Det där med tro: 31 frågor om livet och Gud för dig som också undrar – Martin Helgesson
 • Fallet Jesus – Lee Strobel
 • Är Bibeln intolerant? Förtryckande? Sexistisk? Homofobisk? Förlegad? Irrelevant? – Amy Orr-Ewing
 • Till trons försvar: Handbok i kristen apologetik – William Lane Craig