Insidan nr 185 handlar om Relationer. Efter att du har läst artiklarna kan det vara en poäng över att reflektera över dessa frågor.

Jag är singel
Tänk och reflektera över följande frågor:

 • Vill jag ha en partner? Varför/varför inte?
 • Hur känner jag inför tanken att vara singel hela livet?
 • Påverkas jag av omgivningens syn på att vara singel? Hur är den?
 • Varför vill Gud att jag ska vara singel just nu?
 • Vilka vänskapsrelationer vill Gud att jag ska satsa på för att bli till välsignelse?
 • Vilka andra prioriteringar kallar Gud mig till, som har jag möjlighet att göra just som singel?

Jag är i ett förhållande
Tänk och reflektera över följande frågor:

 • Kan jag se att den här relationen resulterar i att vi gifter oss? Varför/varför inte?
 • Hur kan vi odla vår vänskap och inte bara vår romantik?
 • Vilka gränser har jag och min partner? Vad är okej och inte okej att göra? Om det inte blir vi som gifter oss, hur långt skulle jag då vilja ha gått?
 • Delar jag och min partner trons liv, i bön, bibelläsning, gudstjänst och samtal om tron? Varför/varför inte? Vad kan jag göra för att det ska bli så?
 • Hur kan vi som par lära känna andra och vara till välsignelse för andra och Guds rike?
 • Kan jag och min partner prata om allt på ett öppet och ärligt sätt? Som till exempel hur vi känner inför varandra och relationen?

Fördjupning

 • När två blir ett: Sex och samlevnad ur ett kristet perspektiv av Olof Edsinger m.fl.
 • Älska och gör det du vill av Syster Sofie
 • www.adamogeva.dk En dansk hemsida för ungdomar med rådgivning utifrån frågor om känslor, kropp och sexualitet.
 • www.äktenskap.info En resurssida kring sexualitet, äktenskap och kristen tro.