Vill du ändra prioriteringar och mål i ditt liv? Vill du sluta jaga efter ett maxat liv? I så fall vill Insidan tipsa dig om att börja be sinnesrobönen.

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden

Hjälp mig att leva en dag i taget, att glädjas åt ett ögonblick i sänder,
och att acceptera motgångar som en väg till frid

Hjälp mig att – likt Jesus – ta denna syndiga värld precis som den är,
inte så som jag önskar att den skulle vara,
och att lita på att du gör allt väl om jag överlåter mig åt din vilja

Ge mig nåden att få leva någorlunda lycklig i detta livet,
och i fullkomlig salighet tillsammans med dig i det tillkommande

Amen

Sinnesrobönen
Reinhold Niebuhr 1926
svensk översättning Lars-Åke W Persson