Gud är helig. Egentligen behöver vi inte säga mer än så. Han är helt avskild från oss och tål inte vår synd. Samtidigt vill han ha med oss att göra och offrade allt för att det skulle bli verklighet. Efter att du nu läst detta nummer om hans storhet och helighet har du möjligheten att sitta ner och reflektera själv över vad det faktiskt innebär utifrån verserna och frågorna här nedanför. Så stäng av telefonen, skruva ner volymen och ta några minuter i hans mäktiga närvaro!

“Helig, helig, helig
är Herren Sebaot!
Hela jorden är full

av hans härlighet.” Jes 6:3

“Vem skulle inte vörda dig, Herre,
och prisa ditt namn?
Bara du är helig,
och alla folk ska komma
och tillbe inför dig,

för dina rättfärdiga domar
har uppenbarats.” Upp 15:4

“För så säger den höge
och upphöjde,

han som tronar för evigt
och heter ”den Helige”:
Jag bor i det höga och heliga

men också hos den
som är förkrossad
och har en ödmjuk ande,
för att ge liv
åt de ödmjukas ande,
för att ge liv
åt de förkrossades hjärtan.” Jes 57:15

Fundera!

· Jämför din personliga bild av Gud, med Bibelns bild av Gud som helig. Stämmer de överens?

· Vad betyder det för min tro att Gud faktiskt är helig?

· Hur kan jag konkret visa vördnad för Gud? Gå ner på knä när jag ber? Kyssa min bibel? Buga/niga inför kors och krucifix?

· Bara på grund av förlåtelsen kan vi komma inför Gud. Vilken roll spelar bön om förlåtelse i min relation till Gud?

· På vilket eller vilka sätt har Gud blivit stor i ditt liv?