Elsa Johansson,19 år, Örkelljunga 

Jag är kristen för att jag tror på en Gud som bryr sig om världen och som dessutom bryr sig om lilla, lilla mig. Jag tror på en kärleksfull Gud som är villig att göra allt för att få ha en relation med människan. Han sände sin enfödde son som offer för alla våra fel och brister. Den relationen är det största jag har. Den förvandlar liv. Den får mig att må mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat på egen hand. Jag är kristen för att jag vill ha en relation till kärleken själv, min Gud.

Sigrid Ekström, 17 år, Önnestad

I och med att jag är uppvuxen i en kristen familj har den kristna tron varit mycket av en självklarhet. Men när jag blev lite äldre och började åka på kristna läger, började jag också ifrågasätta den kristna tron mer. Tack vare all undervisning fick jag förstå att det som Bibeln berättar om är på riktigt och att jag behöver Jesus i mitt liv. Det är är en väldig trygghet att veta att han alltid finns där för mig och känner mig bättre än vad jag själv gör.

Maya Börjesson, 15 år, Lund

Jag är kristen eftersom jag tycker det finns så mycket som tyder på att det finns en skapare. Till exempel märks det tydligt i vårt samhälle hur alla försöker skapa sig en mening med sina liv. Jag tror att den längtan som vi känner efter mening och tillhörighet finns av en anledning. Gud har skapat oss till att leva i relation med sig själv. Jag tycker det är svårare att tro att vi finns till av en slump än att Gud faktiskt finns och att han har skapat oss. Samtidigt vet jag att detta är en gåva. Tron är något som Gud ger till oss, vilket är viktigt att komma ihåg.

Johannes Jendeby, 18 år, Göteborg 

Jag är kristen eftersom chansen för att allt som finns i universum skapades av en slump är ofantligt liten. Jag tror alltså på något högre än oss, en Gud. Och Jesus budskap i Bibeln om kärlek och förlåtelse, människor emellan, är något gott som kan förändra den här världen till det godare. Och slutligen, att göra jorden till en mer kärleksfull och godare plats är något jag strävar efter, tillsammans med Gud.

Julius Svensson, 20 år, Karlshamn

Frågan som präglat min tro är ”Finns det en sanning?”. Jakten på sanningen har format min tro. Varför tror vi så? Varför tror ni inte så? Varför skulle Jesus vara Gud? Det hänger enligt mig på om han verkligen dog och uppstod, och i min jakt efter sanning har jag funnit många anledningar till att så är fallet. Mängden historiska bevis utanför Bibeln och samtidigt den kärlek som Kristi världsvida kyrka medför i världen bekräftar för mig att det är sant. Och om jag skulle tro fel, om Gud inte finns, vad skulle jag då förlorat? Då lever jag hellre i tron om hopp och kärlek i stället för tomhet.

Tova Henningsson, 21 år, Oslo

Att få växa upp i en kristen familj har gett en grund för min tro. Min personliga tro är dock ett val jag själv tagit. Tvivel kommer alltid komma och gå, då är det skönt att kunna tänka att Gud existerar och älskar mig exakt lika mycket oberoende av hur jag känner just nu. En annan grej som varit viktig för min tro är att be om och att också få känna behovet jag har för Jesus. Att jag inte klarar allt själv. Jesus ger frid och är räddningen!