Patrik Björkman är elev i årets klass på Strandhem och här berättar han vad läsåret hittills har fått betyda för honom.

Min tid på Strandhem har varit upp och ner, men framförallt har jag sakta men säkert utvecklats både som person och kristen.

Att bo så tätt ihop med andra kristna har gjort att jag har fått mina ståndpunkter och värderingar prövade. Varför jag tänker som jag gör och om det är rimligt. Det har betytt mycket för min utveckling som person. Det har också utvecklat mitt tålamod. Även om jag har fått en del av den träningen med mina tre syskon, så är det skillnad att bo med människor som man inte känner lika bra. Att lära sig acceptera andras åsikter och beteende.

Att bara få sitta ner och samtala gör att jag växer som människa och som personligt kristen – vilket är väldigt gött att få göra!

Genom att jag har fått undervisning ur Bibeln varje dag, har jag också fått en mer positiv syn på Bibeln och dess budskap. Det har också gett mig en djupare förståelse för vad Bibeln vill säga till just mig.

Den sak som nog har betytt mest under tiden på bibelskolan är själavårdssamtalen, och dessa har vi ungefär varannan vecka. Ibland har jag känt att det inte har funnits något speciellt att ta upp, men under samtalets gång visar det sig ändå att det finns något att prata om. Något som har hänt sedan förra själavårdssamtalet. Det kan ha satt sig som en tagg hos mig utan att jag har varit medveten om det. Att bara få sitta ner och samtala gör att jag växer som människa och som personligt kristen – vilket är väldigt gött att få göra! Att få en djupare förståelse för varför jag reagerar på ett visst sätt i olika situationer. Till exempel när någon säger eller gör något där jag känner att mina värderingar och min personlighet ifrågasätts, vilket kanske inte alls är deras mening. Dessa samtal har gjort att jag har lärt mig att jag inte alltid behöver ta kritiken som något personligt eller negativt. Jag försöker istället se det som en chans att utvecklas och inte som ett försök att förändra på mig som person.

Livet på bibelskolan har genom dessa samtal fått en chans att praktiseras och prövas. Gör man fel kan man alltid komma till samtal och försöka se vad som blivit fel, och sedan rätta till det. Och slipa och slipa kanterna så att jag kan blir en bättre människa, med tryggheten i Gud.