Det är lätt att gå runt med stora krav på sig själv och känna sig som en misslyckad kristen. Men Gud vill lyfta av oss lagiskhetens börda och göra oss fria med evangeliet! 

”Du måste brinna för Jesus, ge allt för Jesus, vara ledd av Anden, läsa din bibel, följa alla Guds bud.” Johanna hukade sig i bänken när förkunnaren eldade på och samtidigt visste hon att han hade rätt. Allt det där borde hon som kristen. Hon tänkte att det var dags att skärpa sig, ta nya tag, försöka igen. Men i nästa stund suckade hon inombords: Det gick bara inte. Hon lyckades inte leva upp till allt som en bra kristen skulle klara.

Kanske känner du igen dig i Johannas upplevelse? Kanske har du också lyssnat till förkunnelse som fått dig att känna att det är omöjligt att vara kristen. I så fall kan jag trösta dig med att det är fel på förkunnelsen. Den har blivit lagisk, alltså kommit att handla nästan helt om oss och vad vi ska klara av.

Vi är skyldiga!

Jesus undervisade lag. Predikan i dag behöver också innehålla lag. Lagen säger oss vad Gud kräver av människan såsom skapad till hans avbild. Vi tvingas se in i oss själva och upptäcka vår otro, vår egoism och våra begränsningar. Lagen visar oss att vi har skuld inför Gud och att människan själv omöjligt kan vara svaret på livets stora frågor.

Befriad till ärlighet

Men när vi insett detta behöver vi få evangelium, det glada budskapet om Jesus. Evangeliet säger: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv (2 Kor 5:19). Lagen väcker behovet av evangeliet, för endast evangeliet kan befria och skapa tro på Jesus.

“Lagen väcker behovet av evangeliet, men det är bara evangeliet som kan befria och skapa tro på Jesus.”

När det händer, när vi börjar inse att Jesus är god och vill oss väl, kan vi bli ärliga. Det behöver vi bli, för det första Gud vill ha av oss är inte våra insatser, utan vår tomhet, brist och synd. När han får det skänker han oss sin förlåtelse och sina välgärningar tillbaka. Gud vill att vi ska kunna leva våra liv glada och lättade, med ett samvete som är rent och fritt. Vi får fråga oss: ”What has Jesus done?” minst lika ofta som vi frågar: ”What would Jesus do?” Då minskar vi risken att hamna i lagiskhet.

Bli syndens motståndare

Den som tar emot Jesus i sitt liv omvänder sig. Det betyder att han eller hon ångrar sin synd. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? skriver Paulus i Romarbrevet 6:2. En kristen kan inte besegra all synd i sitt liv, hon kan aldrig bli syndfri. Men hon kan välja sida. Hon kan sluta försvara sina synder och i stället vilja att de ska dö.

Att vinna genom att kapitulera

Det finns en kamp i en kristens liv. Men det viktigaste i den kampen är inte att besegra enskilda synder utan att leva öppet inför Gud. Många av oss har kämpat för att förbättra oss men misslyckats. Vi har till slut behövt kapitulera och komma till honom och bekänna: ”Jag har inte det hjärta jag skulle ha. Min iver, min glöd, min vilja att bryta med synden och vittna om dig är körd i botten.” Då svarar Gud: ”Släpp de kraven. Lämna dina försök att förbättra dig på lagiskhetens väg. Låt mig i stället få komma in med min Ande. Du behöver inte själv lyckas med allt eller vara andligt speedad. Jag vill rena dig, forma dig och hjälpa dig att växa i din tro.”