Kan en bil existera utan att det finns en tanke bakom? De flesta skulle nog hålla med om att smarta hjärnor ligger bakom dessa konstruktioner. Den långa kedjan från Henry Ford för drygt ett sekel sedan till Tesla Motors ingenjörer idag talar ganska starkt för att dagens bilar inte är en produkt av slumpen. Hur är det då med en människa?

Det obeskrivliga

Vårt universum består av ofattbart stora galaxer, av skalbaggar som kan göra kemiska bomber och av träd som kan bli hundratals år gamla. Världen och den natur som vi lever i är helt ofattbar. Detta blir tydligt när man till exempel åker genom den afrikanska savannen och känner solens hetta samtidigt som man tittar ut över ett landskap med djur i alla olika former. Det vi ser i vår värld gör att vi kan ana att det finns något större som ligger bakom.

Du – ett välsmort maskineri

Det obeskrivliga slutar inte i vår omgivning, det fortsätter med oss. Tänk tanken att alla fingrar förutom pekfingret på din högra hand ska böja sig just nu. Visst blev det som du tänkte? Hur stört är inte det egentligen? Handen lyssnade på dig och din tanke! Vår människokropp är ett välsmort maskineri som sällan havererar. Under min gymnasietid läste jag en del biologi och vi lärde oss bland annat om hur människans DNA fungerar. I våra celler, som dessutom är mikroskopiskt små, pågår det ständigt aktiviteter som en bilmotor inte är i närheten av. Det verkar som att allt är oerhört noggrant planerat och designat.

“Kan en människa existera utan att det finns en tanke bakom?”

Mycket mer än en maskin

Om vi går bortom det som går att undersöka rent naturvetenskapligt finns det ännu mer att upptäcka. Vi människor har ett medvetande, känslor som beskriver hur vi mår och en inbyggd kompass som pekar på vad som är rätt och fel. En mammas band till sitt barn eller sorgen när ens livskamrat går bort finns i alla kulturer. Visst är det häftigt att sju miljarder individer i grunden är programmerade på samma sätt? Med alla dessa tankarna snurrande i huvudet blir det ganska självklart för mig att det finns en mening och en tanke med oss och våra liv.

Slump eller skapare

Kan en människa existera utan att det finns en tanke bakom? Om vi hävdar att det inte är rimligt att något så mycket enklare som en bil skulle kunna göra det, borde svaret vara enkelt: nej. Vi människor, och den värld vi lever i, är så otroligt detaljerade att det inte finns en chans att det skulle vara slumpen som ligger bakom. Du får tänka tanken om handen igen, som du gjorde för en kort stund sedan, och se vart den pekar. Min hand pekar uppåt – mot en skapare som är värd att lära känna på riktigt.