Alkoholfrågan kan ältas i det oändliga. Hur ska man egentligen tänka som kristen? Är SPIK-nykter det enda raka? Är det synd att dricka? Eller är man fri att göra precis som man vill?

Förr i tiden kunde man bli utesluten från församlingen om man drack alkohol, det ansågs vara ogudaktigt. I dag har man oftast en friare syn inom kyrkan. Hur man förhåller sig till alkohol väljer man själv, men måttlighet uppmuntras. Jag tror att det är viktigt att närma sig frågan med rätt fokus. Det är ofta lätt att komma med pekpinnar om vad man inte får göra som kristen och poängtera hur vikigt det är att vi följer alla regler. Istället för att fokusera på det tror jag vi borde fokusera på det liv vi är kallade att leva. Vi ska följa Jesus! Möta människor med kärlek, tjäna i den miljö vi finns i och försöka göra som Jesus skulle ha gjort i varje situation vi står i. Om alkohol hjälper dig att nå det målet vill jag uppmuntra dig att dricka, annars inte. Allt vi gör bör utvärderas i relation till det.

Medveten reflektion

Detta kan innebära lite olika saker i olika människors liv, Gud har ju skapat oss olika. För vissa människor är det bäst att vara helnykterist. Kanske för att de själva har lätt för att dricka för mycket annars eller för att de befinner sig i en miljö där deras beteende lätt smittar av sig på andra, som kanske inte kan kontrollera sitt drickande lika bra. För andra kanske det inte behöver vara något problem att då och då dricka lite för att man tycker det är gott. Gud har ju gett oss många gåvor att njuta av i sin skapelse, god mat, kultur, idrott mm. I det sammanhanget kan man också välja att se t ex. ett gott vin som en Guds gåva.

Dock tror jag det är viktigt att fundera över varför man dricker, och hur ens handlande påverkar andra. I vissa miljöer kanske man bör avstå för att vara en förebild även om man är sugen.

I mitt liv har jag valt att i de flesta fall avstå från alkohol, inte för att jag tycker att alla som dricker gör fel, men för att det hjälper mig att hålla fokus på det som känns viktigare. Jag vill vara nykter och beredd på att bli använd av Gud och jag vill ha min trygghet förankrad i honom, inte i alkoholens förmåga att göra mig avslappnad och social.

Vi är fria att leva våra liv precis som vi vill, men att vara kristen handlar om att sätta sin egen frihet under Jesus inflytande. Hur kan ditt liv bäst gestalta hans?