Vi lever i en tid då det är stort fokus på vår rättighet som enskild individ. ”Alla har rätt till ett häftigt kök” sägs det. Det kan tyckas oskyldigt, men om vi på alla områden i livet lever med den inställningen och tar oss fram med armbågarna trots att det är på bekostnad av andra så får det konsekvenser.

Precis som Viktoria skriver i sin text ”Stulen identitet” så tror jag vi lurar oss själva om vi enbart utgår från våra egna behov och vad vi känner för, och tror att vi mår bra av det. Vi är inte skapade till att leva för oss själva. Vi är skapade till att leva i tjänst och gemenskap med andra. Att umgås med andra och att få bli sedd för den man är leder till helande hos oss människor. Ibland är det jag som behöver tröst och ibland är det min vän. Vi behöver varandra!

Vårt värde och vår identitet har sitt ursprung i att vi är skapade till Guds avbild.

Om mitt liv enbart styrs av vad jag tror är intressant i andras ögon, och jag bygger min identitet på vad jag presterar, status bland vänner, hur hög inkomst jag har eller vad andra tycker om mig är det lika ostadigt som att bygga sitt hus på en sandig strand – det håller inte! Förr eller senare kommer det att rasa!

Vårt värde och vår identitet har sitt ursprung i att vi är skapade till Guds avbild (1 Mos 1:26). Gud gör inte skillnad på människor (Rom 2:11) utan vi har alla samma värde i hans ögon. Men han har skapat oss med särskilda gåvor och personligheter som han vill att vi använder till tjänst och glädje för andra. Vi ska inte hålla dessa för oss själva, då får varken vi eller andra glädje av dem.

När vi låter Jesus bo i oss vill han leda och forma våra liv. Detta förändrar vår karaktär och synen på oss själva och andra. Jesus hjälper oss att få rätt perspektiv till vår kropp och vår personlighet. Han hjälper oss att se Guds kärlek till oss. Bibeln är en konstant sanning och den ändras inte. Därför kan vi luta oss mot Guds ord och lita på hans löften. DET är att bygga sitt hus på klippan som håller genom alla stormar i livet.