Jag tror att allt vi gör kan få peka på Gud om vi valt att leva för honom.

Som kristna är vi kallade att tjäna Gud. Vi ska ge honom vår lovsång, leva i hans ord, dela med oss av vår tro till andra och följa Jesus i varje steg. Vi pratar om det som självklarheter på gudstjänsten och ungdomsgruppen, men när det kommer till praktiken blir det svårare. Hur ska tron, som handlar om livet, få genomslag i våra liv på riktigt?

Med start i hjärtat

Jag tror det finns massvis med sätt. Det handlar inte så mycket om vad vi gör egentligen, utan snarare om hur vi gör det. Hur vi ser på våra liv. Men det är lätt att tänka att det finns en massa saker jag borde. Jag borde ordna en stor utåtriktad satsning med skolgruppen, borde dela ut pannkakor till de hemlösa, borde berätta för alla jag känner och så vidare. Det är bra grejer, men det är viktigt att göra saker för Gud med hjärtat, på ett sätt som är naturligt för oss. Det måste komma inifrån, och det börjar med bön.

Hela livet för Gud

Jag tror att allt vi gör kan få peka på Gud om vi valt att leva för honom. Vi är bra på att dela upp livet i två delar. Ett liv som har med Gud att göra, och ett vardagsliv där Gud inte får riktigt samma utrymme. Den uppdelningen är fel. Gud är skaparen och han vill att vi ska ge hela våra liv till honom. Involvera honom lika mycket i skolan, på träningen och på bussen som i kyrkan. Vi får visa på honom i stort som smått, och vi ärar inte Gud mer när vi är i kyrkan som när vi står i kön på Ica. Vi får se oss som evangelister lika mycket när vi är ute med pannkakskyrkan som när vi hänger med polarna och fikar. Det är ett liv!

Visioner föds

När vi kommer till Gud med vår längtan att ära honom kan han ge oss visioner och idéer. Ofta ligger de nära våra intressen och gåvor. Michael, på Strandhems bibelskola, hade en vision om att dela med sig av tron. Resultatet blev en konsert med kristet budskap som fick bli till välsignelse och uppmuntran för många. Det är ett av många sätt som vi kan visa på Jesus. Det viktiga är inte hur utan att vi gör det. Låt det bli vår bön att vi som kristna får ännu mer av modet och längtan efter det!