Gud vill inte bara att du ska tro att han finns, han vill ha en relation med dig och är intresserad av allt i ditt liv.

Jag har länge haft en tro som varit väldigt teoretisk, torr och byggd på argument. Hjärtat har någonstans gömts undan i en liten vrå. Jag har dock under framförallt den gångna sommaren fått upptäcka att argument och logiska resonemang om Guds existens, evangeliernas trovärdighet eller liknande inte är allt vad det kristna livet handlar om. Gud vill att vi ska älska honom med så väl förnuft som själ och hjärta. Gud vill inte bara att du och jag ska tro att han finns, han vill ha en relation med var och en av oss. Detta, att det handlar om en personlig relation, gör det hela så mycket större.

Mer än en vetskap

Om jag inte bara vet att en person existerar utan också känner personen och den känner mig, så kommer jag i större utsträckning vilja umgås. Precis likadant är det med vår relation till Gud. När vi faktiskt börjar inse att Gud älskar oss och är intresserade av hela våra liv så lockar det till att lära sig ännu mer om Gud.

“Berätta allt – inga stora drag, bara detaljer!”

Detta i sin tur leder till en djupare kunskap om Guds kärlek till oss som leder till en ökad lust till att vara med Gud. Det blir en god uppåtgående spiral.

Detaljer, tack!

Men hur ser denna relation då ut? Jag tycker att Dan Sarkar har formulerat detta riktigt härligt i sin bok Men då kom nåden springande. Han berättar om hur vår relation med Gud var tänkt att vara från början, och tar bilden av hur Gud sitter och pratar med Eva och Adam och frågar: “Men hur har er dag varit? Berätta allt ‒ inga stora drag, bara detaljer! Jag är lika intresserad av om ni har städat duschen och upptäckt nya livsformer i handfatet som om ni har forskat fram nya mediciner mot malaria eller skrivit en ny hitlåt.” Så var det tänkt att vara från början ‒ en tät och god gemenskap.

Allt, precis allt

Tyvärr sprack denna gemenskap i och med att synden kom in i världen. Men tack och lov har den delvis kommit tillbaka i och med att Jesus med sin död på korset helade relationen. Och en dag, i himmelen, kommer relationen vara fullt ut återupprättad. Men fram till dess får vi ha i åtanke att hur mycket du än kan vara intresserad av Gud, så är han än mer intresserad av dig! Och jag tror vi genom att börja inse detta kan få en bättre relation med Gud. En relation där vi, i alla lägen i livet, kan dela med oss av frågor, funderingar, glädjeämnen ‒ ja allt. Han vill ju faktiskt veta det! Är inte det fantastiskt?