Utan Martin Luther hade nog världen i allmänhet och den kristna världen i synnerhet sett väldigt annorlunda ut. Innan Luther var den dominerande tanken att man som kristen når himlen och evigt liv genom att leva gott och städat, genom att följa Guds bud och ge rikligt med pengar till en korrupt kyrka. Så är det ju verkligen inte idag! Eller?

En regelfylld tro?

Med undantag för korruption inom kyrkan så tror jag att väldigt många människor fortfarande har denna uppfattning om vad det kristna livet går ut på. En vanlig replik man stöter på när kristen tro kommer på tal är – ”det är så många regler”. Det finns antagligen väldigt många människor i Sverige idag som gällande frågan vad kristen tro är, har samma uppfattning och svar som gemene man hade innan Luther reformerade kyrkan. Detta är väldigt synd, och tråkigt. När man diskuterar kristen tro med någon icke-kristen är ofta ett av de största hindrena att den icke-kristen ser tron som en extrem ofrihet, medan vi som kristna ser tron som en frihet. Dessa båda utgångspunkter kan ibland omöjliggöra diskussion.

Gör en Luther

Gentemot vår omgivning kanske det ibland är motiverat att ”göra en Luther”. Att påvisa vad kristen tro faktiskt handlar om. Att visa att det enbart är tron som gör dig rättfärdig. Att synliggöra att gärningar inte är det avgörande elementet för att bli frälst. Detta gäller inte enbart icke-kristna människor, utan även våra kristna vänner i vår omgivning. Vi vet nog alla att det är oerhört lätt att låta tankar om prestation och gärningslära smyga sig in i systemet. Därför kan nog alla må bra av att bli påminda om Luthers upptäckt: frälst och rättfärdig, gratis av nåd.